Bel naar
053-5381497

Omgeving

Er is veel te zien in Losser, een prachtig dorp in Twente

De Veldzijde is gelegen in de landelijke omgeving van de gemeente Losser, grenzend aan de landsgrens met Duitland. Op ca. 2 km afstand is het dorpscentrum alwaar supermarkten, winkels, restaurants, terrasjes en de weekmarkt zich bevinden.

De gemeente Losser telt veel bezienswaardigheden. De gemeente is niet alleen gezegend met een schitterende natuurlijke omgeving – met name in de omgeving van de Lutte – maar heeft door de jaren heen ook tal van andere toeristische trekkers gekregen en uitgebouwd.

Grote en kleine parels die als het ware aan een snoer zijn geregen en een bezoek meer dan waard zijn. Steenfabriek De Werklust bijvoorbeeld, de oude Martinustoren in het centrum, het historische Erve Kraesgenberg, Openluchttheater Brilmansdennen, de Oelemars, de Staringgroeve, het Kerkebos en het Smokkelmuseum. Maar ook het Klooster Bardel, de Uitkijktoren, de kunstvoorwerpen en het kerkelijk initiatief de Oase aan de grens worden als (kleine) pareltjes beschouwd.

De gemeente Losser is uniek met zijn schitterende natuurgebieden; er zijn bossen, zandverstuivingen en heidevelden. Losser en haar kerkdorpen hebben bovendien een rijk cultureelerfgoed. De prachtige historische monumenten, oude boerderijen in Saksische bouwstijl en herinneringen aan de textielindustrie zijn waardevolle parels.

Deze streek, rijk aan tradities, is ideaal voor rustzoekers, natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, dus ideaal voor u cultuurminnaars.

Steenfabriek de Werklust

De steenfabriek De Werklust, met de unieke ringoven en vijf droogloodsen, is indertijd door de gemeente aangekocht om het Rijksmonument voor de gemeenschap te behouden. Er is inmiddels een stichting exploitatie Steenfabriek de Werklust in oprichting en een stichting Behoud Machines Steenfabriek De Werklust. In het laatste kwartaal van 2003 is er een bescheiden restaurant gerealiseerd bij de fabriek.

De oude Martinustoren

De historische toren in het centrum van dorp Losser dateert waarschijnlijk uit de dertiende eeuw. Hij werd uit een groot formaat baksteen opgebouwd naast een klein kerkje. Historici zijn het niet eens over de vraag of er al dan niet een spits op de toren heeft gestaan. Deze spits zou volgens sommigen bij de brand van 1665 verwoest zijn. De kerk wisselde in de loop der eeuwen nogal eens van eigenaar en werd uiteindelijk in 1903 gesloopt zodat de oude toren alleen overbleef.

Erve Kraesgenberg

De fraaie historische accommodatie van Erve Kraesgenberg doet dienst als park dat voor het publiek is opengesteld, als cultuurpark en als evenemen-tenterrein. Verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de stichting Erve Kraesgen-berg. Er zijn ook nog plannen om op de huidige plek van de berging c.q. werkplaats een graanmolen te bouwen.

Openluchttheater Brilmansdennen

Het fraai gerestaureerde openluchttheater is eigendom van de gemeente Losser, maar de stichting Exploitatie Openluchttheater is verantwoordelijk voor het bedrijfsplan. Het openluchttheater is een belangrijke toeristische attractie voor Losser. Het theater heeft een regionale functie en kan ook toeristen trekken die in de regio verblijven.

Oelermars

Zandafgraving de Oelermars maakte met vogelhut, vlonder en oeverzwaluwwand deel uit van het Losserse parelsnoer. De aangebrachte voorzieningen passen in de recreatieve en natuurontwikkeling van de zand-afgraving die de komende tien jaar voltooid zal worden. Ook is er een rol weggelegd voor de vogelwerkgroep van het IVN die bij de totstandkoming van het project reeds betrokken was.

De positieve houding van de paters in Klooster Bardel zorgden voor een bijzonder accent tijdens de LAGA, dat waarschijnlijk behouden kan worden. Het klooster vormt een aantrekkelijke locatie voor het segment toeristen dat Losser wil trekken.

Kerkebos

Het Kerkebos in Overdinkel is grondig gerestaureerd. Een grote inbreng daarin had de Heideploeg, een groep vrijwilligers uit Overdinkel. De werkzaamheden resulteerden in de uitbreiding van het hoofdaltaar, renovatie van de kapellen, aanleg van een labyrint met beukenbeplanting en centraal daarin een zenit. Ook het brevierpad werd in oude staat hersteld.

De Oase

Het kerkelijk ontmoetingspunt op de grens De Oase heeft zonder enige twijfel bijgedragen aan een beter begrip tussen Duitsers en Nederlanders. De Oase ligt op Duits grondgebied en men rekent op de medewerking van het gemeentebestuur van Gronau om een deel van de infrastructuur overeind te houden.

Pareltjes

Tot de kleine pareltjes van Losser worden onder andere de Staringgroeve, uitkijktoren in het buitengebied en de kunstvoorwerpen gerekend, die speciaal voor de LAGA werden gemaakt. Een aantal kunstuitingen, waaronder de Dinkelstenen, zijn na de LAGA bewaard gebleven

De Staringgroeve

Eigendom van de gelijknamige stichting, werd de afgelopen jaren gerestaureerd en uitgebreid. Zeker een bezoekje waard.

De uitkijktoren

De uitkijktoren in het buitengebied bij de zandbergen is met sponsorgeld tot stand gekomen. En biedt voorbijgangers de gelegenheid een blik te werpen over de fraaie omgeving.

Het Lutterzand

Het Lutterzand is een 750 hectare groot natuurgebied. Het riviertje de Dinkel zoekt zichzelf een weg door de natuur. Een aanrader voor wandelaars en fietsers om hier zeker een bezoek te brengen, maar ook als u houd van geocaching bent u hier aan het juiste adres. Ook kunt u er een prachtige rit beleven met de Lutterzand-express onder begeleiding van een natuurgids. Het Lutterzand is een bijzonder aardkundig monument, welke zeker het bezoeken waar is.